ช่องทางการฝากเงินเข้าบัญชี

ผ่านระบบ ATS ของธนาคาร

บัญชี "บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด"

    
191-2-03405-2

     
681-2-01339-2

     
002-7-01055-2