ช่องทางการฝากเงินเข้าบัญชี

ผ่านระบบ ATS ของธนาคาร

บัญชี "บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด"

    
191-2-03405-2

     
681-2-01339-2

     
002-7-01055-2

    
183-2-15506-9

     
170-0-08814-9

     
015-1-33488-4