ติดต่อเรา

บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด เลขที่ 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 209 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

GT Wealth Management Co.,Ltd. 43 Thai CC Tower, floor 20, room 209, South Sathorn road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

โทร : 02-673-9911 

ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด ต่อ 201

ติดต่อเจ้าหน้าที่บัญชี ต่อ 800

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 500

Phone: +66 2-673-9911

Fax: +66 2-673-9815

Contact Information


บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

Comments