ประกาศจากบริษัท


ประกาศฉบับที่ 14/2560

posted Aug 1, 2017, 2:59 AM by Monthon Wongthodsaporn   [ updated Aug 1, 2017, 3:02 AM ]

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน "ช่องทางการรับเงินจากลูกค้า"
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 13/2560

posted Jul 20, 2017, 7:51 PM by Monthon Wongthodsaporn   [ updated Jul 20, 2017, 7:52 PM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 11/2560

posted Jun 22, 2017, 12:42 AM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 10/2560

posted Jun 13, 2017, 12:55 AM by Wisanu Trawonnan   [ updated Jun 13, 2017, 12:56 AM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 08/2560

posted May 18, 2017, 2:54 AM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 06/2560

posted Apr 7, 2017, 1:23 AM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 05/2560

posted Mar 10, 2017, 1:07 AM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 04/2560

posted Feb 15, 2017, 12:52 AM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 02/2560

posted Jan 10, 2017, 12:14 AM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 25/2559

posted Dec 27, 2016, 1:24 AM by Wisanu Trawonnan   [ updated Jan 3, 2017, 7:44 PM ]

อัตราค่านายหน้าแนะนำของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Commission) และประกาศจาก FI Club
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคา 2560 เป็นต้นไป 

1-10 of 15