ประกาศจากบริษัท


ประกาศฉบับที่ 25/2560

posted Nov 16, 2017, 11:20 PM by Monthon Wongthodsaporn

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 24/2560

posted Nov 3, 2017, 3:11 AM by Monthon Wongthodsaporn

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 22/2560

posted Oct 17, 2017, 2:00 AM by Monthon Wongthodsaporn   [ updated Oct 17, 2017, 2:01 AM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 17/2560

posted Aug 25, 2017, 2:21 AM by Monthon Wongthodsaporn

เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาซื้อขายช่วง Night Session
ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 16/2560

posted Aug 25, 2017, 2:18 AM by Monthon Wongthodsaporn   [ updated Aug 31, 2017, 12:18 AM ]

เรื่อง อัตราค่านายหน้าแนะนำของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Commission)
ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 18/2560

posted Aug 25, 2017, 1:40 AM by Monthon Wongthodsaporn   [ updated Aug 25, 2017, 1:43 AM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 14/2560

posted Aug 1, 2017, 2:59 AM by Monthon Wongthodsaporn   [ updated Aug 1, 2017, 3:02 AM ]

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน "ช่องทางการรับเงินจากลูกค้า"
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 13/2560

posted Jul 20, 2017, 7:51 PM by Monthon Wongthodsaporn   [ updated Jul 20, 2017, 7:52 PM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 11/2560

posted Jun 22, 2017, 12:42 AM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 10/2560

posted Jun 13, 2017, 12:55 AM by Wisanu Trawonnan   [ updated Jun 13, 2017, 12:56 AM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 

1-10 of 21