ประกาศจากบริษัท


ประกาศฉบับที่ 11/2561

posted Apr 9, 2018, 10:01 PM by Monthon Wongthodsaporn   [ updated Apr 9, 2018, 10:01 PM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 9/2561

posted Mar 20, 2018, 8:24 PM by Wisanu Trawonnan   [ updated Mar 20, 2018, 9:02 PM ]

แนวทางปฏิบัติเรื่อง "ขั้นตอนการฝาก / ถอนทองคำของลูกค้า"
สำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งมอบสินค้า (Physical Delivery)
และรายชื่อตัวแทนการส่งมอบสินค้าประกาศโดย TCH
(TCH DeliveryAgent.pdf)
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 8/2561

posted Mar 20, 2018, 12:48 AM by Wisanu Trawonnan   [ updated Mar 20, 2018, 9:02 PM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 6/2561

posted Feb 27, 2018, 1:15 AM by Monthon Wongthodsaporn   [ updated Mar 20, 2018, 9:03 PM by Wisanu Trawonnan ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 5/2561

posted Feb 21, 2018, 12:49 AM by Monthon Wongthodsaporn   [ updated Mar 20, 2018, 9:04 PM by Wisanu Trawonnan ]

อัตราค่านายหน้าแนะนำของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Commission)
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 4/2561

posted Feb 11, 2018, 11:29 PM by Wisanu Trawonnan   [ updated Mar 20, 2018, 9:04 PM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 3/2561

posted Jan 24, 2018, 12:32 AM by Monthon Wongthodsaporn   [ updated Mar 20, 2018, 9:05 PM by Wisanu Trawonnan ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 1/2561

posted Jan 15, 2018, 11:34 PM by Wisanu Trawonnan   [ updated Mar 20, 2018, 9:06 PM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 30/2560

posted Dec 20, 2017, 7:48 PM by Wisanu Trawonnan

อัตราค่านายหน้าแนะนำของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Commission) เพิ่มค่าธรรมเนียม Gold-D
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 27/2560

posted Dec 14, 2017, 1:54 AM by Monthon Wongthodsaporn

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งมอบสินค้า
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 

1-10 of 33