ประกาศจากบริษัท


ประกาศฉบับที่ 07/2562

posted Mar 11, 2019, 1:07 AM by Wisanu Trawonnan

อัตราทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้า (Delivery Deposit) สำหรับ Gold-D
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 06/2562

posted Mar 11, 2019, 1:04 AM by Wisanu Trawonnan   [ updated Mar 11, 2019, 1:05 AM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 05/2562

posted Feb 13, 2019, 11:19 PM by Wisanu Trawonnan

อัตราทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้า (Delivery Deposit) สำหรับ Gold-D
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 04/2562

posted Feb 13, 2019, 11:16 PM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 03/2562

posted Jan 14, 2019, 2:00 AM by Wisanu Trawonnan

อัตราทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้า (Delivery Deposit) สำหรับ Gold-D
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 02/2562

posted Jan 13, 2019, 8:39 PM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 32/2561

posted Dec 13, 2018, 11:51 PM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 31/2561

posted Nov 14, 2018, 8:00 PM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 30/2561

posted Oct 21, 2018, 8:52 PM by Wisanu Trawonnan

อัตราค่านายหน้าแนะนำของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Commission)
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 29/2561

posted Oct 21, 2018, 8:47 PM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

1-10 of 52