ประกาศจากบริษัท


ประกาศฉบับที่ 08/2560

posted May 18, 2017, 2:54 AM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 06/2560

posted Apr 7, 2017, 1:23 AM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 05/2560

posted Mar 10, 2017, 1:07 AM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 04/2560

posted Feb 15, 2017, 12:52 AM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 02/2560

posted Jan 10, 2017, 12:14 AM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 25/2559

posted Dec 27, 2016, 1:24 AM by Wisanu Trawonnan   [ updated Jan 3, 2017, 7:44 PM ]

อัตราค่านายหน้าแนะนำของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Commission) และประกาศจาก FI Club
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคา 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 24/2559

posted Dec 22, 2016, 6:58 PM by Wisanu Trawonnan   [ updated Dec 22, 2016, 7:01 PM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 23/2559

posted Dec 1, 2016, 2:21 AM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 22/2559

posted Nov 22, 2016, 12:37 AM by Wisanu Trawonnan   [ updated Nov 22, 2016, 12:39 AM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 21/2559

posted Oct 19, 2016, 1:44 AM by Wisanu Trawonnan   [ updated Dec 1, 2016, 2:22 AM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

1-10 of 11