ประกาศจากบริษัท


ประกาศฉบับที่ 31/2561

posted Nov 14, 2018, 8:00 PM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 30/2561

posted Oct 21, 2018, 8:52 PM by Wisanu Trawonnan

อัตราค่านายหน้าแนะนำของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Commission)
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 29/2561

posted Oct 21, 2018, 8:47 PM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 28/2561

posted Oct 10, 2018, 8:16 PM by Wisanu Trawonnan

อัตราทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้า (Delivery Deposit) สำหรับ Gold-D
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 26/2561

posted Oct 9, 2018, 1:31 AM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 25/2561

posted Sep 12, 2018, 1:02 AM by Wisanu Trawonnan   [ updated Sep 12, 2018, 1:04 AM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 24/2561

posted Aug 15, 2018, 7:53 PM by Monthon Wongthodsaporn   [ updated Aug 15, 2018, 8:20 PM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 22/2561

posted Jul 11, 2018, 8:31 PM by Monthon Wongthodsaporn

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 18/2561

posted Jun 14, 2018, 3:05 AM by Monthon Wongthodsaporn

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 16/2561

posted May 21, 2018, 2:03 AM by Monthon Wongthodsaporn

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

1-10 of 45