ประกาศจากบริษัท


ประกาศฉบับที่ 05/2560

โพสต์10 มี.ค. 2560 01:07โดยWisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 04/2560

โพสต์15 ก.พ. 2560 00:52โดยWisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 02/2560

โพสต์10 ม.ค. 2560 00:14โดยWisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 25/2559

โพสต์27 ธ.ค. 2559 01:24โดยWisanu Trawonnan   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2560 19:44 ]

อัตราค่านายหน้าแนะนำของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Commission) และประกาศจาก FI Club
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคา 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 24/2559

โพสต์22 ธ.ค. 2559 18:58โดยWisanu Trawonnan   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2559 19:01 ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 23/2559

โพสต์1 ธ.ค. 2559 02:21โดยWisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 22/2559

โพสต์22 พ.ย. 2559 00:37โดยWisanu Trawonnan   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2559 00:39 ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 21/2559

โพสต์19 ต.ค. 2559 01:44โดยWisanu Trawonnan   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2559 02:22 ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 20/2559

โพสต์12 ต.ค. 2559 01:49โดยWisanu Trawonnan   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2559 02:51 ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)

1-9 of 9