ประกาศจากบริษัท


ประกาศฉบับที่ 24/2561

posted Aug 15, 2018, 7:53 PM by Monthon Wongthodsaporn   [ updated Aug 15, 2018, 8:20 PM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 22/2561

posted Jul 11, 2018, 8:31 PM by Monthon Wongthodsaporn

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 18/2561

posted Jun 14, 2018, 3:05 AM by Monthon Wongthodsaporn

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 16/2561

posted May 21, 2018, 2:03 AM by Monthon Wongthodsaporn

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 15/2561

posted May 18, 2018, 12:15 AM by Wisanu Trawonnan   [ updated May 18, 2018, 12:16 AM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 12/2561

posted Apr 24, 2018, 12:42 AM by Monthon Wongthodsaporn

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 11/2561

posted Apr 9, 2018, 10:01 PM by Monthon Wongthodsaporn   [ updated Apr 9, 2018, 10:01 PM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 9/2561

posted Mar 20, 2018, 8:24 PM by Wisanu Trawonnan   [ updated Mar 20, 2018, 9:02 PM ]

แนวทางปฏิบัติเรื่อง "ขั้นตอนการฝาก / ถอนทองคำของลูกค้า"
สำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งมอบสินค้า (Physical Delivery)
และรายชื่อตัวแทนการส่งมอบสินค้าประกาศโดย TCH
(TCH DeliveryAgent.pdf)
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 8/2561

posted Mar 20, 2018, 12:48 AM by Wisanu Trawonnan   [ updated Mar 20, 2018, 9:02 PM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 6/2561

posted Feb 27, 2018, 1:15 AM by Monthon Wongthodsaporn   [ updated Mar 20, 2018, 9:03 PM by Wisanu Trawonnan ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

1-10 of 39