ประกาศจากบริษัท


ประกาศฉบับที่ 5/2561

posted Feb 21, 2018, 12:49 AM by Monthon Wongthodsaporn

อัตราค่านายหน้าแนะนำของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Commission)
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 4/2561

posted Feb 11, 2018, 11:29 PM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 3/2561

posted Jan 24, 2018, 12:32 AM by Monthon Wongthodsaporn   [ updated Jan 24, 2018, 12:42 AM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 1/2561

posted Jan 15, 2018, 11:34 PM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 30/2560

posted Dec 20, 2017, 7:48 PM by Wisanu Trawonnan

อัตราค่านายหน้าแนะนำของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Commission) เพิ่มค่าธรรมเนียม Gold-D
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 27/2560

posted Dec 14, 2017, 1:54 AM by Monthon Wongthodsaporn

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งมอบสินค้า
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 28/2560

posted Dec 14, 2017, 1:38 AM by Monthon Wongthodsaporn

อัตราทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้า (Delivery Deposit) ของ Gold-D
ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 29/2560

posted Dec 13, 2017, 11:49 PM by Monthon Wongthodsaporn

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 25/2560

posted Nov 16, 2017, 11:20 PM by Monthon Wongthodsaporn

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศฉบับที่ 24/2560

posted Nov 3, 2017, 3:11 AM by Monthon Wongthodsaporn

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 

1-10 of 29