ประกาศจากบริษัท


ประกาศฉบับที่ 28/2561

posted Oct 10, 2018, 8:16 PM by Wisanu Trawonnan

อัตราทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้า (Delivery Deposit) สำหรับ Gold-D
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 26/2561

posted Oct 9, 2018, 1:31 AM by Wisanu Trawonnan

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 25/2561

posted Sep 12, 2018, 1:02 AM by Wisanu Trawonnan   [ updated Sep 12, 2018, 1:04 AM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 24/2561

posted Aug 15, 2018, 7:53 PM by Monthon Wongthodsaporn   [ updated Aug 15, 2018, 8:20 PM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 22/2561

posted Jul 11, 2018, 8:31 PM by Monthon Wongthodsaporn

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 18/2561

posted Jun 14, 2018, 3:05 AM by Monthon Wongthodsaporn

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 16/2561

posted May 21, 2018, 2:03 AM by Monthon Wongthodsaporn

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 15/2561

posted May 18, 2018, 12:15 AM by Wisanu Trawonnan   [ updated May 18, 2018, 12:16 AM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 12/2561

posted Apr 24, 2018, 12:42 AM by Monthon Wongthodsaporn

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 11/2561

posted Apr 9, 2018, 10:01 PM by Monthon Wongthodsaporn   [ updated Apr 9, 2018, 10:01 PM ]

ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

1-10 of 42