ประกาศฉบับที่ 22/2560

posted Oct 17, 2017, 2:00 AM by Unknown user   [ updated Oct 17, 2017, 2:01 AM ]
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 
Ċ
Unknown user,
Oct 17, 2017, 2:01 AM
Comments