ประกาศฉบับที่ 02/2560

posted Jan 10, 2017, 12:14 AM by Wisanu Trawonnan
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
Ċ
Wisanu Trawonnan,
Jan 10, 2017, 12:14 AM
Comments