ประกาศฉบับที่ 02/2562

posted Jan 13, 2019, 8:39 PM by Wisanu Trawonnan
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
Ċ
a02_2562.pdf
(2549k)
Wisanu Trawonnan,
Jan 13, 2019, 8:39 PM
Comments