ประกาศฉบับที่ 04/2560

posted Feb 15, 2017, 12:52 AM by Wisanu Trawonnan
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 
Ċ
Wisanu Trawonnan,
Feb 15, 2017, 12:52 AM
Comments