ประกาศฉบับที่ 04/2562

posted Feb 13, 2019, 11:16 PM by Wisanu Trawonnan
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
Ċ
a4_2562.pdf
(2730k)
Wisanu Trawonnan,
Feb 13, 2019, 11:16 PM
Comments