ประกาศฉบับที่ 05/2560

posted Mar 10, 2017, 1:07 AM by Wisanu Trawonnan
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 
Ċ
Wisanu Trawonnan,
Mar 10, 2017, 1:07 AM
Comments