ประกาศฉบับที่ 06/2560

posted Apr 7, 2017, 1:23 AM by Wisanu Trawonnan
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 
Ċ
Wisanu Trawonnan,
Apr 7, 2017, 1:23 AM
Comments