ประกาศฉบับที่ 08/2560

posted May 18, 2017, 2:54 AM by Wisanu Trawonnan
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 
Ċ
Wisanu Trawonnan,
May 18, 2017, 2:54 AM
Comments