ประกาศฉบับที่ 10/2560

posted Jun 13, 2017, 12:55 AM by Wisanu Trawonnan   [ updated Jun 13, 2017, 12:56 AM ]
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 
Ċ
Wisanu Trawonnan,
Jun 13, 2017, 12:55 AM
Comments