ประกาศฉบับที่ 11/2560

posted Jun 22, 2017, 12:42 AM by Wisanu Trawonnan
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 
Ċ
Wisanu Trawonnan,
Jun 22, 2017, 12:43 AM
Comments