ประกาศฉบับที่ 12/2561

posted Apr 24, 2018, 12:42 AM by monthon@gtwm.co.th
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
Ċ
monthon@gtwm.co.th,
Apr 24, 2018, 12:42 AM
Comments