ประกาศฉบับที่ 1/2561

posted Jan 15, 2018, 11:34 PM by Wisanu Trawonnan   [ updated Mar 20, 2018, 9:06 PM ]
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
Ċ
Wisanu Trawonnan,
Jan 15, 2018, 11:34 PM
Comments