ประกาศฉบับที่ 14/2560

posted Aug 1, 2017, 2:59 AM by monthon@gtwm.co.th   [ updated Aug 1, 2017, 3:02 AM ]
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน "ช่องทางการรับเงินจากลูกค้า"
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 
Ċ
monthon@gtwm.co.th,
Aug 1, 2017, 3:02 AM
Comments