ประกาศฉบับที่ 15/2561

posted May 18, 2018, 12:15 AM by Wisanu Trawonnan   [ updated May 18, 2018, 12:16 AM ]
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
Ċ
Wisanu Trawonnan,
May 18, 2018, 12:16 AM
Comments