ประกาศฉบับที่ 16/2561

posted May 21, 2018, 2:03 AM by Unknown user
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
Ċ
a16_2561.pdf
(1304k)
Unknown user,
May 21, 2018, 2:04 AM
Comments