ประกาศฉบับที่ 18/2560

posted Aug 25, 2017, 1:40 AM by Unknown user   [ updated Aug 25, 2017, 1:43 AM ]
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 
Ċ
Unknown user,
Aug 25, 2017, 1:43 AM
Comments