ประกาศฉบับที่ 18/2561

posted Jun 14, 2018, 3:05 AM by Unknown user
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
Ċ
a18_2561.pdf
(1250k)
Unknown user,
Jun 14, 2018, 3:05 AM
Comments