ประกาศฉบับที่ 18/2561

posted Jun 14, 2018, 3:05 AM by monthon@gtwm.co.th
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
Ċ
a18_2561.pdf
(1250k)
monthon@gtwm.co.th,
Jun 14, 2018, 3:05 AM
Comments