ประกาศฉบับที่ 21/2559

posted Oct 19, 2016, 1:44 AM by Wisanu Trawonnan   [ updated Dec 1, 2016, 2:22 AM ]
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
Ċ
Wisanu Trawonnan,
Oct 19, 2016, 1:44 AM
Comments