ประกาศฉบับที่ 22/2559

posted Nov 22, 2016, 12:37 AM by Wisanu Trawonnan   [ updated Nov 22, 2016, 12:39 AM ]
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 
Ċ
Wisanu Trawonnan,
Nov 22, 2016, 12:37 AM
Comments