ประกาศฉบับที่ 22/2561

posted Jul 11, 2018, 8:31 PM by Unknown user
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
Ċ
a22_2561.pdf
(1873k)
Unknown user,
Jul 11, 2018, 8:31 PM
Comments