ประกาศฉบับที่ 23/2559

posted Dec 1, 2016, 2:21 AM by Wisanu Trawonnan
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 
Ċ
Wisanu Trawonnan,
Dec 1, 2016, 2:21 AM
Comments