ประกาศฉบับที่ 24/2559

posted Dec 22, 2016, 6:58 PM by Wisanu Trawonnan   [ updated Dec 22, 2016, 7:01 PM ]
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 
Ċ
Wisanu Trawonnan,
Dec 22, 2016, 6:58 PM
Comments