ประกาศฉบับที่ 24/2561

posted Aug 15, 2018, 7:53 PM by monthon@gtwm.co.th   [ updated Aug 15, 2018, 8:20 PM ]
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
Ċ
a24_2561.pdf
(1500k)
monthon@gtwm.co.th,
Aug 15, 2018, 8:19 PM
Comments