ประกาศฉบับที่ 25/2559

posted Dec 27, 2016, 1:24 AM by Wisanu Trawonnan   [ updated Jan 3, 2017, 7:44 PM ]
อัตราค่านายหน้าแนะนำของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Commission) และประกาศจาก FI Club
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคา 2560 เป็นต้นไป 
Ċ
Wisanu Trawonnan,
Jan 3, 2017, 7:44 PM
Comments