ประกาศฉบับที่ 25/2560

posted Nov 16, 2017, 11:20 PM by monthon@gtwm.co.th
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 
Ċ
monthon@gtwm.co.th,
Nov 16, 2017, 11:20 PM
Comments