ประกาศฉบับที่ 25/2561

posted Sep 12, 2018, 1:02 AM by Wisanu Trawonnan   [ updated Sep 12, 2018, 1:04 AM ]
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
Ċ
a25_2561.pdf
(1544k)
Wisanu Trawonnan,
Sep 12, 2018, 1:03 AM
Comments