ประกาศฉบับที่ 26/2561

posted Oct 9, 2018, 1:31 AM by Wisanu Trawonnan
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
Ċ
a26_2561.pdf
(1546k)
Wisanu Trawonnan,
Oct 9, 2018, 1:31 AM
Comments