ประกาศฉบับที่ 29/2561

posted Oct 21, 2018, 8:47 PM by Wisanu Trawonnan
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
Ċ
a29_2561.pdf
(1060k)
Wisanu Trawonnan,
Oct 21, 2018, 8:47 PM
Comments