ประกาศฉบับที่ 30/2560

posted Dec 20, 2017, 7:48 PM by Wisanu Trawonnan
อัตราค่านายหน้าแนะนำของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Commission) เพิ่มค่าธรรมเนียม Gold-D
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
Ċ
a30_2560.pdf
(3371k)
Wisanu Trawonnan,
Dec 20, 2017, 7:48 PM
Comments