ประกาศฉบับที่ 31/2561

posted Nov 14, 2018, 8:00 PM by Wisanu Trawonnan
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
Ċ
a31_2561.pdf
(1526k)
Wisanu Trawonnan,
Nov 14, 2018, 8:00 PM
Comments