ประกาศฉบับที่ 32/2561

posted Dec 13, 2018, 11:51 PM by Wisanu Trawonnan
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
Ċ
a32_2561.pdf
(1541k)
Wisanu Trawonnan,
Dec 13, 2018, 11:51 PM
Comments