ประกาศฉบับที่ 3/2561

posted Jan 24, 2018, 12:32 AM by Unknown user   [ updated Mar 20, 2018, 9:05 PM by Wisanu Trawonnan ]
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
Ċ
Unknown user,
Jan 24, 2018, 12:32 AM
Comments