ประกาศฉบับที่ 4/2561

posted Feb 11, 2018, 11:29 PM by Wisanu Trawonnan   [ updated Mar 20, 2018, 9:04 PM ]
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 
Ċ
Wisanu Trawonnan,
Feb 11, 2018, 11:29 PM
Comments