ประกาศฉบับที่ 6/2561

posted Feb 27, 2018, 1:15 AM by Unknown user   [ updated Mar 20, 2018, 9:03 PM by Wisanu Trawonnan ]
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
Ċ
a6_2561.pdf
(1036k)
Unknown user,
Feb 27, 2018, 1:15 AM
Comments