ประกาศฉบับที่ 06/2562

posted Mar 11, 2019, 1:04 AM by Wisanu Trawonnan   [ updated Mar 11, 2019, 1:05 AM ]
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
Ċ
a6_2562.pdf
(1449k)
Wisanu Trawonnan,
Mar 11, 2019, 1:04 AM
Comments