ประกาศฉบับที่ 8/2561

posted Mar 20, 2018, 12:48 AM by Wisanu Trawonnan   [ updated Mar 20, 2018, 9:02 PM ]
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
Ċ
a8_2561.pdf
(1512k)
Wisanu Trawonnan,
Mar 20, 2018, 12:48 AM
Comments