ประกาศฉบับที่ 9/2561

posted Mar 20, 2018, 8:24 PM by Wisanu Trawonnan   [ updated Mar 20, 2018, 9:02 PM ]
แนวทางปฏิบัติเรื่อง "ขั้นตอนการฝาก / ถอนทองคำของลูกค้า"
สำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งมอบสินค้า (Physical Delivery)
และรายชื่อตัวแทนการส่งมอบสินค้าประกาศโดย TCH
(TCH DeliveryAgent.pdf)
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

Comments