ประกาศฉบับที่ 11/2561

posted Apr 9, 2018, 10:01 PM by monthon@gtwm.co.th   [ updated Apr 9, 2018, 10:01 PM ]
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
Ċ
a11_2561.pdf
(1696k)
monthon@gtwm.co.th,
Apr 9, 2018, 10:01 PM
Comments