Gold Futures by GTWM : 13 Oct 2016 (night)

posted Oct 13, 2016, 3:16 AM by Wisanu Trawonnan   [ updated Oct 13, 2016, 3:17 AM ]
ราคาทองคำ ตลาดโลกยังคงแกว่งทรงตัวในกรอบการคาดการณ์ระหว่าง US$1,240 – 1,280 เนื่องจากขาดปัจจัยชี้นำ แต่ราคาทองคำในประเทศผันผวนแรงจากการสวิงในแนวโน้มอ่อนค่าของเงินบาท ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯยังมีทิศทางแข็งค่าต่อเนื่อง จึงเป็นลบต่อทั้งราคาทองคำตลาดโลก แต่เป็นบวกต่อราคาทองคำในประเทศ จึงแนะนำให้ติดตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วง 2 วันนี้ ถ้าหากออกมาเป็นผลลบต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จะช่วยหนุนราคาทองคำตลาดโลกให้ปรับตัวเพิ่มขึ้น และจะได้รับผลบวกจากการอ่อนค่าของเงินบาทอีกต่อหนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศยังคงถูกกดดันจากปัจจัยลบ
แนวต้าน Spot Gold :  US$1,267 / US$1,277
แนวรับ Spot Gold :  US$1,247 / US$1,241
แนะนำ :  trading ในกรอบ (อ่านต่อ)
Ċ
Wisanu Trawonnan,
Oct 13, 2016, 3:16 AM
Comments