บริการของเรา

Futures

การซื้อขายสัญญา Futures  คือการทำสัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่าย  คือผู้ซื้อและผู้ขาย  ตกลงราคากัน ณ ปัจจุบัน  และตกลงว่าจะทำการซื้อขายทองคำ / โลหะเงิน  หรือสินค้าอ้างอิงอื่นๆ ตามที่ TFEX จัดให้มีการซื้อขาย  ที่ราคาและจำนวนตามที่ตกลงกันไว้  ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดอายุสัญญา หรือเมื่อทำการปิดสถานะของสัญญาจะไม่มีการส่งมอบทองคำ / โลหะเงินจริงระหว่างคู่สัญญา  แต่จะใช้วิธีจ่ายชำระเงินตามส่วนต่างราคาซื้อขายที่เกิดขึ้น  หรือเรียกว่าการชำระราคาด้วยเงินสด (Cash Settlement)

ข้อดีของการซื้อขายสัญญา Futures
       1. สามารถทำกำไรได้ทุกสภาพตลาด - การลงทุนใน  Futures เปิดโอกาสนักลงทุนสามารถเปิดสถานะซื้อหรือขายล่วงหน้าได้ โดยไม่ต้องมีสินค้าจริงอยู่ในมือ ทำให้สามารถซื้อขายทำกำไรได้ทั้งในภาวะตลาดขาขึ้น และตลาดขาลง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับนักลงทุน
      2. มีโอกาสทำกำไรสูงกว่าด้วยเงินลงทุนที่ต่ำกว่า - การลงทุนใน  Futures ผู้ลงทุนไม่ต้องจ่ายเงินทั้งจำนวน แต่วางเพียงแค่หลักประกันซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1 ใน 10 ของมูลค่าสัญญาจริง ทำให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับอัตราผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับเงินลงทุน
      3. เป็นการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน - เนื่องจากราคาโลหะมีค่าเคลื่อนไหวเป็นอิสระจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น Gold Futures จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนที่มีพอร์ตการลงทุนในหุ้น
      4. ไม่มีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ - เนื่องจากสัญญา Futures ซื้อขายผ่านตลาดอนุพันธ์ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยทุกการซื้อขายจะมีสำนักหักบัญชีทำหน้าที่รับประกันการจ่ายชำระเงินระหว่างคู่สัญญา นักลงทุนจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้น
      5. ซื้อขายง่าย - Futures ซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ลงทุนจึงสามารถติดตามราคาได้อย่างสะดวกสบายจากสื่อต่างๆ หากต้องการซื้อขายก็เพียงแค่โทรศัพท์สั่งซื้อขายผ่านบริษัทฯ หรือส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เนต ซึ่งจะสามารถตรวจสอบจำนวนเงินหลักประกันคงเหลือในบัญชีและกำไรขาดทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สัญญา Futures ที่มีให้ซื้อขายในปัจจุบัน

http://www.tfex.co.th/th/education/files/2011-09-GF-Th.pdf

http://www.tfex.co.th/th/education/files/SF.pdf  http://www.tfex.co.th/th/education/files/SF.pdf

http://www.tfex.co.th/th/education/files/2011-09-IRF-Th.pdfhttp://www.tfex.co.th/th/education/files/2011-09-SET50-Index-Options-Th.pdf

http://www.tfex.co.th/th/education/files/20160126_rss3_futures.pdfhttp://www.tfex.co.th/th/products/files/RSS3D_TH_201605.pdf

Comments